Van les op afstand naar blendend onderwijs

Practoraten

bijgewerkt op 16 juni 2021

Practoraten zijn expertise platforms binnen mbo-instellingen die praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Zo dragen ze bij aan de verspreiding van kennis en innovatie. Een practoraat bestaat uit een zogeheten kenniskring, met een practor en docent-onderzoekers. Ook studenten en partners uit het bedrijfsleven zijn vaak actief betrokken. Op deze manier slaat een practoraat een brug tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. 

Op deze pagina vind je informatie over:

Het practoraat Mediawijsheid 

Het practoraat Mediawijsheid is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische houding opdoen, die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke digitale risico’s. Om dit te bereiken en stimuleren, komen onderwijs, bedrijfsleven en praktisch onderzoek samen in het practoraat. 

Het practoraat heeft intussen heel veel onderzoek gedaan en kennis verzameld. In het kader van mbo.lesopafstand.nl beveelt zij een aantal publicaties, video’s en tips ter inspiratie aan: 

De publicaties zijn ook te vinden op de pagina onderzoek op mbomediawijs.nl

Daarnaast is er ook heel veel informatie en ideeën te vinden in de lesbrieven die het practoraat beschikbaar stelt.          

Het practoraat Mediawijsheid is een samenwerking tussen Mediacollege Amsterdam (Ma), Hout- en Meubileringscollege (HMC), ROCTOP en ROC van Amsterdam MBO College West.

Het practoraat Docentprofessionalisering

Het  practoraat Docentprofessionalisering heeft de ambitie om met praktijkgericht Onderzoek een bijdrage te leveren aan de vraag hoe de kwaliteit van de docententeams in het MBO, en daarmee de kwaliteit van de opleiding, optimaal kan worden ondersteund en benut. 

Het practoraat heeft inmiddels diverse artikelen en studies gepubliceerd waarvan enkele in het kader van mbo.lesopafstand ook zeer relevant zijn, zoals:

De publicaties vind je terug op de website van het practoraat.

Op 27 mei hield Marjanne Hagedoorn haar praktische rede tijdens een online bijeenkomst omtrent het onderwerp docentprofessionalisering. Kijk hier de opname terug. 

Het practoraat Docentprofessionalisering is een onderdeel van de dienst onderwijsondersteuning binnen Landstede Groep en verbonden aan Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle en Startcollege. 

Het practoraat Onderwijs Online

Het Practoraat Onderwijs Online, verbonden aan het Hoornbeeck College, richt zich op de goede didactische inzet van digitale middelen in de les, houdt de ontwikkelingen binnen het thema ‘Onderwijs en ICT’ bij en experimenteert met de nieuwste technieken. De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe de mediawijsheid van de docenten en studenten binnen het mbo kan worden bevorderd, waarbij het doel is het onderwijs te verbeteren.

Het practoraat deelt in het kader van mbo.lestopafstand.nl enkele relevante publicaties en onderzoeken die van waarde kunnen zijn bij de ontwikkeling van blended onderwijs en afstandsleren:

Terug