Van les op afstand naar blendend onderwijs

Socialisatie en motivatie

gepubliceerd op 2 juni 2021

Het betrekken van studenten bij de les en het motiveren van de groep is een van de hoofdcomponenten van het onderwijs. Over het algemeen is de basis voor elke motivatietheorie de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2002, 2010, 2012, etc.). Zij maken een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie is hoger wanneer wordt voldaan aan de volgende drie behoeften: autonomie, competentie en sociale verbondenheid.

Op deze pagina vind je voor elk van deze behoeftes inspiratie en tips over het verhogen van de intrinsieke motivatie:

Autonomie

Zelfregulatie 

Zelfregulatie versterkt de autonomie van studenten. Met zelfregulatie bedoelen we dat studenten actief betrokken zijn bij het eigen leerproces. Ze weten hoe, waar en wanneer ze leren. Onderzoek toont aan dat een goede zelfregulatie bijdraagt aan het leerproces van leerlingen, met een beter leerresultaat. 

Zelfregulatie is extra belangrijk in de setting van blended onderwijs. Bij blended learning is er meer vrijheid voor de student om het eigen leerproces vorm te geven en daarom vraagt dit om andere vaardigheden en kwaliteiten in vergelijking met de reguliere onderwijssetting. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat onderzoek over blended en online onderwijs laat zien dat studenten die in staat zijn tot betere zelfregulatie, beter presteren dan studenten die hier meer moeite mee hebben.

Bron: Jansen, et al., 2019

Competentie

Sociale verbondenheid

Barend Last deelt een aantal tips voor sociale verbondenheid in zijn column:

Wilfred rubens beschrijft in zijn artikel en bijbehorende slides tips voor het bevorderen van sociale verbondenheid. Het belangrijkste? Creëer ruimte voor (niet-taak gebonden) sociale interactie. Hoe doe je dat bijvoorbeeld? 

Tip: Check vooraf via bijvoorbeeld Mentimeter, met emoji’s hoe het gaat met de studenten. Zie je een ongelukkige emoji, chat dan eens na met de student of neem contact op achteraf.

Een ander concreet model vanuit de hoger onderwijs, wat veelal naar voren komt betreft sociale verbondenheid en blended leren is de zogeheten Community of Inquiry (ook wel CoI-framework genoemd). Er zijn drie hoofdelementen binnen dit framework: Community (socialisatie), Inquiry Process (cognitieve aanwezigheid) en Blended Support (aanwezigheid leraar/ondersteuner). De kern van dit model ligt bij het doel om studenten te betrekken in de kritische gedachtegang en reflectie op het leerproces. Het doel is om een dynamische onderzoeksgemeenschap te creëren waarin studenten verantwoordelijkheid dragen en actief deelnemen aan het onderzoeksproces en zou kunnen worden ingezet bij de integratie van Blended Onderwijs. 

Terug