Van les op afstand naar blendend onderwijs

Online Quiz

bijgewerkt op 2 maart 2022

Motiveer je studenten met leerzame quizzen en maak zo het leren zichtbaar! Er bestaan online vele mogelijkheden om zelf een korte quiz te maken en die aan je studenten voor te leggen. Zo’n quiz is goed in te zetten om de voorkennis van je studenten te activeren, om tijdens een les te checken of ze de uitleg begrijpen en om aan het einde van een les de leeropbrengst te toetsen. 

De veelzijdigheid van online quizzen maakt het tot een geschikt didactisch middel voor allerlei doeleinden. Zo zijn er quiz-tools die gebruik maken van game-elementen, die op basis van kunstmatige intelligentie zelf een serie vragen voor jou ontwerpen en quiz-tools die jouw bestaande PowerPoint-presentaties met een paar klikken omtoveren tot een interactieve werkvorm. 

Het merendeel van de quiz-toepassingen is zeer laagdrempelig in gebruik. Ook bevatten veel quiz-toepassingen al een uitgebreide (Nederlandstalige) bibliotheek met allerlei kant-en-klare quizzen die je zo kunt inzetten. Of vraag je studenten om zelf quizzen voor elkaar te maken; ‘hij die doceert leert zelf het meeste’ zei Aristoteles namelijk al!

Op deze pagina vind je informatie over:

Gebruik van een quiz in de les

Een quiz is een veelzijdig didactisch instrument dat op allerlei momenten in je onderwijs is in te zetten. Zo kun je een quiz gebruiken in de oriëntatiefase, om de voorkennis van je studenten in kaart te brengen en hen direct een actieve werkvorm aan te bieden. Steeds meer online toepassingen combineren het geven van een stuk uitleg met de verwerking van de stof, zoals je bij onder andere LessonUp, Mentimeter, Pear Deck en de combinatie van Microsoft Stream en Forms ziet. Met deze toepassingen voeg je eenvoudig quizvragen toe aan bijvoorbeeld PowerPoint-dia’s of aan instructievideo’s.

Tijdens een les zijn quizzen een uitstekende manier om te bepalen wat studenten van de uitleg opgestoken hebben. Maar ook voor jou biedt een korte quiz tijdens de les een snelle manier om de impact van je les te bepalen. Een quiz bij de afsluiting van een les is in te zetten om bepaalde lesstof nogmaals te herhalen of om ten behoeve van een formatieve toetsing te gebruiken. Kortom, een quiz is multifunctioneel inzetbaar binnen jouw onderwijs!

De voor- en nadelen van online quizzen

Voor de inzet van online quizzen, kan het handig zijn de voor- en nadelen eerst te overwegen. Hieronder vind je een uiteenzetting daarvan.

Voordelen van online quizzen:

Nadelen van online quizzen:

Een quiz maken en inzetten binnen Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt je de mogelijkheid om in een kanaal een korte peiling te houden. Hierbij kun je per peiling eenn vraag stellen, waarbij studenten of collega’s eenn of meerdere antwoorden kunnen aanvinken. Handig om bijvoorbeeld snel een mening of wens te inventariseren.

Daarvoor doorloop je deze stappen:

1.           Ga naar forms.microsoft.com en log in met je schoolaccount.

2.           Open het kanaal waar je de peiling in wilt houden.

3.           Klik onder ‘Start nieuw gesprek’ op het Forms-icoon. Zie je dit niet, zoek het dan op via de drie bolletjes.

4.           Geef de vraag en de antwoordopties in en kies of men meerdere antwoorden aan mag vinken.

5.           Klik op ‘Volgende’, controleer je peiling en klik op ’Verzenden’.

Maak je een opdracht voor je studenten aan, dan kun je er ook voor kiezen om een quiz uit Forms als opdracht aan te bieden. Kies een start- en eindtijd voor de quiz, geef eventueel nog een instructie mee en verzamel handig de antwoorden van studenten direct binnen Teams. 

Let op: het toevoegen van een quiz aan een opdracht is alleen mogelijk binnen een ‘Klas’ of ‘Les’ team.

Doorlopen daarvoor deze stappen:

1.           Open het kanaal waar je de quiz als opdracht wilt uitdelen.

2.           Klik bovenaan op de tab ‘Opdrachten’.

3.           Klik op ‘Maken’ en kies voor ‘Quiz’.

4.           Selecteer een bestaande quiz of kies voor ‘+ Nieuw formulier’.

5.           Maak de quiz. Ben je klaar, klik dan in Teams opnieuw op ‘Maken’ en dan op ‘Quiz’; je kunt nu jouw nieuwe quiz selecteren en aan de opdracht toevoegen.

6.           De studenten aan wie de quiz in de opdracht is toegewezen kunnen deze direct maken.

7.           De docent ziet in de opdracht welke studenten deze al hebben ingeleverd en kan daarin direct feedback en een beoordeling geven.

8.           Via de tab ‘Cijfers’ zijn de resultaten te zien.

Weten hoe Microsoft Forms werkt? Hier vind je het stappenplan van Microsoft en dit is uitleg over de opbouw (kickstarter).

Het is ook mogelijk om quizvragen in een Microsoft Forms toe te voegen aan een video in Microsoft Stream. Zo kun je als docent zelf bepalen op welk moment in een video er geautomatiseerd een quiz ‘over’ de video verschijnt die de studenten direct in de video kunnen beantwoorden. Na het doorlopen van de quiz zien de studenten direct hun score en kunnen ze de video weer verder bekijken. Het is ook mogelijk om meerdere quizzen op verschillende plekken in een Microsoft Stream video te plaatsen.

Weten hoe je een quiz via Forms in een Microsoft Stream video plaatst? Bekijk dan hier de uitleg daarover.

Voordelen van Forms binnen Teams ten opzichte van andere toepassingen:

Alternatieve toepassingen

Naast Forms bestaan er online diverse alternatieven waarmee je leerzame quizzen kunt maken. We lichten er enkele uit.

Quizlet

Met Quizlet maak je formatieve toetsen waarbij studenten steeds twee zaken aan elkaar koppelen, zoals een woord en een vertaling, twee afbeeldingen of een woord en een audiofragment. De student kan kiezen uit verschillende werkvormen om dezelfde stof te oefenen. Quizlet bevat drie quiz-vormen waarbij studenten via game-elementen proberen om zo snel mogelijk een vragenset goed te beantwoorden. Deze werkvormen heten ‘Zwaartekracht’, ‘Combineren’ en ‘Live’: Quizlet biedt bij iedere vragenset deze werkvormen aan.

 Voordelen van Quizlet ten opzichte van Forms:

Nadelen van Quizlet ten opzichte van Forms:

Weten hoe Quizlet werkt? Bekijk hier een stappenplan (kickstarter).

LessonUp

Met LessonUp kun je een bestaande Powerpoint-presentatie eenvoudig verrijken met allerlei interactieve werkvormen, zoals: quizvragen, een woordweb, foto-inlever vragen en open vragen. Het is zelfs mogelijk om interactieve video’s (dus video’s waarbij in de video vragen aan de student worden gesteld) in je presentatie te plaatsen. Je kunt vervolgens de presentatie inclusief alle werkvormen met je studenten delen, zodat zij deze tijdens jouw klassikale les of juist helemaal zelfstandig kunnen doorlopen. Naast bestaande Powerpoint-presentaties verrijken, kun je er ook zelf geheel nieuwe lessen mee maken.

Een belangrijk voordeel van LessonUp is ook dat je niet per se zelf een les hoeft te maken, er zijn wel rond de miljoen lessen beschikbaar die door anderen zijn gemaakt. Al deze lessen kun je meteen gebruiken, zonder dat je ze hoeft te importeren. Ook kun je ze eenvoudig kopiëren en naar eigen wens aanpassen. Er zijn ook complete leerlijnen en (thematische) leskanalen beschikbaar.

LessonUp bevat ook een toets-module, waarmee je een set van te beoordelen vragen met een tijdslimiet aan studenten kunt aanbieden. Als docent stel je de quiz samen, je bepaalt het moment waarop de quiz start, hoe lang de quiz duurt en aan welke studenten je de quiz ter beschikking stelt. De studenten kunnen vervolgens via hun laptop of mobiel device de quiz volgen, waarna de docent stap voor stap de uitslag met de studenten kan bekijken en nabespreken.

Voordelen van de quiz-mogelijkheden in LessonUp ten opzichte van Forms:

Nadelen van de quiz-mogelijkheden in LessonUp ten opzichte van Forms:

Weten hoe LessonUp werkt? Bekijk hier instructievideo’s en hier ervaringen en lessen van docenten.

Quillionz

Quillionz is de eerste kunstmatig intelligente quizbouwer. Het enige dat je hoeft te doen is een tekst tussen de driehonderd en drieduizend woorden op de website van Quillionz te plakken; Quillionz genereert vervolgens automatisch een quiz op basis van jouw tekst. Je kunt ook in de tekst nog specifieke woorden aanmerken die belangrijk zijn; Quillionz zal vervolgens de quizvragen zoveel als mogelijk om deze woorden laten draaien. In het gratis account biedt Quillionz je diverse vraagtypen die onderdeel van de quiz worden. 

Nadat de quiz is gegenereerd bekijk je de vragen en antwoordopties; bevallen de antwoordopties je niet, dan vraag je Quillionz eenvoudig om een nieuwe set antwoorden te genereren. Je kunt Quillionz dus gebruiken om kant-en-klare quizzen voor je te genereren, of de getoonde vragen en antwoordopties alleen ter inspiratie te gebruiken en aansluitend je eigen quiz te ontwikkelen. Op dit moment (juni 2021) werkt Quillionz alleen met Engelstalige teksten; de gegenereerde quiz is achteraf echter eenvoudig met Google Translate of Deepl naar een Nederlandstalige quiz om te zetten.

Voordelen van Quillionz ten opzichte van Forms binnen Teams:

Nadelen van Quillionz ten opzichte van Forms binnen Teams:

Weten hoe Quillionz werkt? Bekijk hier een korte samenvatting hoe je Quillionz kunt gebruiken.

*Quillionz kan wel een QTI genereren (een manier om vragenreeksen op te slaan en uit te wisselen), waardoor je hem kunt importeren in een elektronische leeromgeving, bijvoorbeeld itsLearning, Canvas of Moodle.

Pear Deck

Met Pear Deck breid je jouw PowerPoint dia’s of Google Slides uit met allerlei soorten quiz-vragen. Pear Deck is een klein stukje software dat je toevoegt aan PowerPoint Online of aan Google Slides en waarmee je jouw statische presentatie met een paar kliks omtovert tot een interactieve quiz. Met Pear Deck bereik je ongeveer hetzelfde als met LessonUp, maar dan met je standaard presentaties. Bij LessonUp kun je je Powerpointpresentatie importeren, maar verlies je de animaties, bij Pear Deck blijven de animaties behouden.

Begin met een bestaande presentatie in PowerPoint of Google Slides of bouw een nieuwe Pear Deck op. Kies de dia’s die je interactief wilt maken en bepaal welk vraagtype je op een dia wilt plaatsen. Voer de vraag en de antwoordopties in en deel de code met je studenten. Eenmaal ingelogd zien ze op je dia de vraag en kunnen ze die via hun laptop of mobieltje beantwoorden terwijl jij live hun antwoorden op de vragen ziet verschijnen.

Voordelen van Pear Deck ten opzichte van Forms binnen Teams:

Nadelen van Pear Deck ten opzichte van Forms binnen Teams:

•             Diverse geavanceerde functionaliteiten zijn alleen binnen een betaald account beschikbaar, wat aanvullend budget vereist.

Weten hoe Pear Deck werkt? Bekijk hier de uitleg over Pear Deck binnen Google Slides en hier de uitleg over Pear Deck binnen PowerPoint Online.

Mentimeter

Met Mentimeter bouw je interactieve presentaties op, waarbij je dia’s met lesinhoud kunt combineren met vraag- en quiz-dia’s. De vraag-dia’s in Mentimeter bieden je de mogelijkheid om anoniem zowel open, gesloten als ranking vragen aan je studenten te stellen. Wil je van je Mentimeter-les een quiz maken, dan kun je kiezen uit de vraagtypen ‘meerkeuze’ of ‘typ het antwoord’. Bij deze twee vraagtypen controleert Mentimeter het antwoord direct en zien de studenten na de vraag direct hun score. Zo kun je tijdens een uitleg of presentatie eenvoudig enkele game-elementen via deze quizvragen toevoegen en zo zorgen voor nog meer interactie tijdens je les.

Let op: de gratis versie van Mentimeter hanteert een limiet van vijf quizvragen per les.

Kahoot

Kahoot is vergelijkbaar met Mentimeter: ook in Kahoot kun je dia’s combineren met daarop niet-beoordeelde vragen, quizvragen en reguliere dia’s met lesinhoud. Het type quizvragen in Kahoot is (binnen het gratis account) gelimiteerd tot een meerkeuze of een goed / fout vraag. Alle overige vraagtypen, zoals het kunnen typen van een antwoord, puzzelvragen en diverse niet-beoordeelde vragen zijn alleen beschikbaar binnen het betaald account.

Kahoot biedt een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare lessen en quizzen. Ook binnen het gratis account is hier gebruik van te maken, zodat je razendsnel van start kunt! Je kunt ook aan kennisopbouw doen met de zogeheten Blind Kahoot, een mooie didactische toevoeging.

Terug