Van les op afstand naar blendend onderwijs

Netwerken

bijgewerkt op 12 januari 2022

Docenten krijgen steun van i-coaches, i-coaches van onderwijs- en informatiemanagers en de managers op hun beurt vanuit de mbo-sector. Een belangrijke randvoorwaarde voor de effectieve inzet van ict in het onderwijs is goede ondersteuning op alle niveaus. Ook is er veel ondersteuning en kennisdeling te vinden vanuit organisaties zoals MBO Digitaal, Kennisnet. de MBO-Raad en SURF

Voor les op afstand lichten we er vijf uit:

Kennispunt MBO

De MBO Raad biedt diverse servicedocumenten met betrekking tot online leren en ondersteunt het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering met kennis en advies. Hier kunnen alle mbo-scholen informatie vinden en krijgen over de invoering van wet- en regelgeving, praktische oplossingen en kwaliteitsborging. Wanneer onderwijsprogramma’s of de examinering online plaatsvinden, roept dit ook vragen rondom wet- en regelgeving op en de kwaliteitsborging daarvan. Voor vragen over consequenties voor bijvoorbeeld onderwijstijd en online examineren kan je terecht bij het kennispunt. 

MBO-Netwerken van MBO Digitaal

Als het gaat om les op afstand, en meer algemeen een goede verbinding tussen onderwijs en ict, staan alle mbo-instellingen voor dezelfde uitdagingen, vragen en zoektocht naar oplossingen. Het helpt daarbij om met elkaar in contact te komen en kennis en ervaringen te delen.

Kennisnet en MBO Digitaal ondersteunen een aantal netwerken voor onderwijs en ict. Met name voor i-coaches, onderwijsmanagers, informatiemanagers, ict-managers en IBP-managers zijn er interessante netwerken om ook buiten de eigen instelling informatie te delen en ideeën en inspiratie op te doen.

Voor meer informatie over de netwerken of als je wilt weten wie er binnen jouw instelling bij welk netwerk is aangesloten, kun je contact opnemen met m.bijleveld@mbodigitaal.nl

Het programma Bruggen Bouwen

Kennisnet en MBO Digitaal hebben samen het programma Bruggen Bouwen ontwikkeld, gericht op de inzet van i-coaches die docenten ondersteunen bij ict in het onderwijs. Onderzoek bij mbo-instellingen wijst uit dat de i-coach een zeer effectief instrument kan zijn als die rol op een goede manier georganiseerd is binnen de instelling. Belangrijke aspecten van het programma Bruggen Bouwen:

Meer weten?

Het programma Doorpakken op Digitalisering 

Het is nog niet zo vanzelfsprekend dat leermiddelen ook beschikbaar zijn. Er wordt wel steeds meer leermateriaal digitaal aangeboden door leveranciers en ook het gebruik van open leermateriaal komt meer en meer in de belangstelling te staan. Maar voor een volledig open en transparante markt, staan er nog een aantal obstakels in de weg. Daarbij zijn niet alleen de leermiddelen zelf maar ook de leermiddelenketen een belangrijke factor waar ontwikkeling nodig is om digitaal onderwijs goed te faciliteren.

In het kader van het programma Doorpakken op Digitalisering werkt de mbo sector hard aan het verbeteren van de regie op de leermiddelen en een innovatieve leermiddelen-infrastructuur. Denk aan aspecten als:

Binnen het thema Leermiddelen van het programma Doorpakken op Digitalisering wordt met name gewerkt aan een generieke aanpak rond de ontsluiting van leermiddelen (een transparante leermiddelenketen) en een goed zicht en sturing op de beschikbaarheid van modulair en flexibel leermateriaal en open leermateriaal. Meer informatie over dit programma rond leermiddelen is hier beschikbaar op de site van MBO Digitaal.

Aangaande open leermateriaal kan niet genoeg benadrukt worden dat dit een kans is voor het onderwijs om de uitdagingen van blended en flexibel onderwijs het hoofd te bieden. Er is een breed pallet van vrij toegankelijk materiaal via diverse platforms beschikbaar. Je kunt die gemakkelijk zelf aanpassen voor je onderwijs. Actualiseren en lokaliseren (lokaal maken) van leermateriaal bijvoorbeeld is daarmee beter bereikbaar.

Het programma Doorpakken op digitalisering heeft ook als doel om het gebruik van open leermateriaal te versterken door het faciliteren van het gezamenlijk maken en beheren van open materialen. Hierbij worden bijvoorbeeld (bestaande) communities die zich hiermee bezig houden ondersteund.

Kennisdeling Office365

Vrijwel alle mbo-instellingen maken voor online onderwijs gebruik van Office365. Met name MS Teams is een veelgebruikte toepassing voor les op afstand. Twee keer per jaar organiseert MBO Digitaal de Kennisdeling Office365, waarbij MBO en HO instellingen kennis en inspiratie delen op het gebied van online onderwijs met behulp van Office365. 

Terug