Les op afstand in het mbo

De coronacrisis heeft het in één klap boven aan de agenda gezet: les op afstand. Het was even behelpen, maar onderwijsinstellingen en docenten hebben zich razendsnel aan de nieuwe situatie aangepast.

Op deze website vind je behulpzame informatie voor onderwijs op afstand in het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe richt je het in en hoe geef je instructies? Hoe werk je samen met collega’s en hoe laat je studenten samenwerken? Welk (digitaal) lesmateriaal kun je gebruiken en hoe ga je om met toetsen en examinering? De site geeft een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers, inclusief de ondersteuning die zij bieden. Ook zijn er verwijzingen naar andere websites voor inspiratie en tips.

De selectie van de tools werd bepaald door de mate waarin ze gangbaar zijn binnen het mbo. Gevolg is dat niet alle leveranciers evenveel aandacht krijgen. Ter illustratie: vrijwel alle mbo-instellingen gebruiken Microsoft Teams en dus komt deze software veel aan bod.

We vullen informatie aan zodra de ontwikkelingen daarom vragen, zoals bij een versoepeling of aanscherping van de coronamaatregelen. Heb je zelf tips en ideeën, aanvullingen of verbeteringen: laat je vraag of opmerking hier achter.

Terug