In het middelbaar beroepsonderwijs

Blended- en afstandsonderwijs in het mbo

Op mbo.lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van blended- en afstandsonderwijs in het mbo.

Hoe bereid je een online les voor en laat je studenten digitaal samenwerken? Hoe ga je om met toetsen op afstand? En hoe faciliteer je als ondersteuner de docenten bij de inrichting van blended onderwijs? Studenten volgen onderwijs vanuit huis gecombineerd met les op locatie, van sommige klassen volgt een deel de lessen op afstand en enkele studenten zitten permanent thuis. Dit vraagt om goed georganiseerd onderwijs. Op deze website vind je alles wat je nodig hebt voor betrouwbaar en toekomstbestendig blended- en afstandsonderwijs in het mbo. Ook gidsen we je vanaf deze plek naar meer informatie, inspiratie en tips op andere websites.    

“Na hun ervaringen tijdens de pandemie, geven studenten aan in de toekomst dertig tot vijftig procent van het onderwijs online en plaatsonafhankelijk te willen volgen.” – uit het onderzoek ‘Wat leert het mbo van de coronaperiode?’ van de MBO-Raad.

Begrippen

Mbo.lesopafstand.nl heeft als focus blended- en afstandsonderwijs. Met blended onderwijs bedoelen we: een afgewogen mix van online en fysiek onderwijs waarbij beide aspecten elkaar versterken. Daarmee is online- of afstandsonderwijs dus een essentiële component van blended onderwijs. 

Hoe zit het dan met zogeheten hybride onderwijs? In de mbo-context staat dat voor de afwisseling tussen leren op de werkplek in het bedrijf of organisatie waar de student stage loopt of werkzaam is, en leren op school. Dat is niet de focus van mbo.lesopafstand.nl. Daar kan uiteraard ook een online component in zitten en daarvoor gelden natuurlijk ook alle aanbevelingen die je op deze website vindt. 

Organisaties

Mbo.lesopafstand.nl is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met saMBO-ICT, de MBO-Raad en het ministerie van OCW. 

Daarnaast werken ook een aantal partnerorganisaties inhoudelijk mee, zoals het practoraat Mediawijsheid, het practoraat Docentprofessionalisering en het practoraat Onderwijs Online. Ook vanuit kenniscentra wordt meegewerkt aan de inhoud van deze site zoals: ECBO (Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs) en NRO (Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

Werk je in het po of vo? Ga dan naar www.lesopafstand.nl

Terug