Van les op afstand naar blendend onderwijs

Blended en afstandsonderwijs in het mbo

Op mbo.lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van blended onderwijs in het mbo.

Blended en afstandsonderwijs zijn sinds de pandemie niet meer weg te denken. Veel docenten sprongen hier al tijdens de eerste lockdowns op in door meer ict in te zetten in hun onderwijspraktijk. Nu plukken instellingen daar de vruchten van door blended onderwijs in te bedden in de lessen. Deze weloverwogen mix van fysieke en online werkvormen pakt voor elke opleiding, vak en leersituatie weer anders uit.

Studenten op laptop met leraar

Hoe geef je blended onderwijs vorm? Hoe bereid je naast je fysieke onderwijs, online lessen voor en laat je studenten digitaal samenwerken? Hoe ga je om met online toetsing? En hoe faciliteer je als ondersteuner de docenten bij de inrichting van blended onderwijs? Op mbo.lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van een verantwoord, betrouwbaar en toekomstigbestendig blended onderwijs in het mbo. Ook gidsen we je vanaf deze plek naar meer informatie, inspiratie en tips op andere websites. Samen van les op afstand, naar blended onderwijs!       

“Na hun ervaringen tijdens de pandemie, geven studenten aan in de toekomst dertig tot vijftig procent van het onderwijs online en plaatsonafhankelijk te willen volgen.” – uit het onderzoek ‘Wat leert het mbo van de coronaperiode?’ van de MBO-Raad.

Begrippen

Mbo.lesopafstand.nl heeft als focus het vormgeven van blended onderwijs. Met blended onderwijs bedoelen we: een onderwijsontwerp met een mix van online en fysiek onderwijs, met een verantwoorde inzet van technologie in het onderwijsproces, waarbij beide aspecten elkaar versterken. Online- of afstandsonderwijs kan een essentiële component van blended onderwijs zijn.  

Hoe zit het dan met zogeheten hybride onderwijs? In de mbo-context staat dat voor de afwisseling tussen leren op de werkplek in het bedrijf of organisatie waar de student stage loopt of werkzaam is, en leren op school. Dat is niet de focus van mbo.lesopafstand.nl. Daar kan uiteraard ook een online component in zitten en daarvoor gelden natuurlijk ook alle aanbevelingen die je op deze website vindt. 

Organisaties

Mbo.lesopafstand.nl is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met MBO Digitaal, de MBO-Raad en het ministerie van OCW. 

Daarnaast werken ook een aantal partnerorganisaties inhoudelijk mee, zoals het practoraat Mediawijsheid, het practoraat Docentprofessionalisering en het practoraat Onderwijs Online. Ook vanuit kenniscentra wordt meegewerkt aan de inhoud van deze site zoals: ECBO (Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs) en NRO (Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

Werk je in het po of vo? Ga dan naar www.lesopafstand.nl

Terug