Van les op afstand naar blendend onderwijs

Samenwerken en communiceren

bijgewerkt op 12 januari 2022

Veilig en effectief digitaal communiceren wordt steeds belangrijker – denk aan communicatie tussen docent en student, tussen docenten onderling en tussen staf en docenten. Ook communicatie naar buiten is van steeds groter belang, met bedrijven en praktijkbegeleiders in het kader van de BPV (beroepspraktijk vorming), maar ook met andere instellingen. 

Daarnaast neemt ook de behoefte aan digitaal samenwerken enorm toe. Deze ontwikkeling heeft zich de afgelopen tijd versneld en zal zich hierna ook blijven doorontwikkelen. Online vergaderen is inmiddels de norm. En samenwerken aan documenten, leermaterialen en videomateriaal neemt sterk toe. 

Op deze pagina vind je informatie over:

Veilige platforms

Voor al deze vormen van communicatie en samenwerking zijn ook goede en veilige platforms nodig, standaardisering is daar een belangrijke factor in. De mbo-sector heeft vooral de Microsoft tools omarmd. Zo is Sharepoint een basisfunctionaliteit in veel instellingen en ook Microsoft Teams werd door veel instellingen al gebruikt. Teams is de afgelopen tijd in de gehele sector ingezet om onderwijs te organiseren en te geven. Er is daarbij veel kennis opgebouwd rond het gebruik van Office 365 waar al deze toepassingen bij horen. 

De veel bezochte kennisdelingsbijeenkomsten rond Office365 van MBO Digitaal in samenwerking met SURF en het hoger onderwijs bewijzen dat ook. Dit alles heeft ertoe geleid dat er een steeds effectiever en efficiënter gebruik gemaakt kan worden van dit platform. Ook de borging van de veiligheid en de privacy heeft veel aandacht gekregen en lijkt bij de Microsoft tooling redelijk op orde te zijn. Maar naast dit platform zijn er ook andere mogelijkheden die in wellicht wat meer specifieke situaties heel goed of zelfs beter kunnen worden ingezet. 

Samenwerken in Wikiwijs

In Wikiwijs Maken kun je samenwerken. Dat betekent dat je als groep toegang hebt tot een ontwikkelomgeving waarin je gemakkelijk samen lesmateriaal maakt. Naast teksten, afbeeldingen en links kun je ook video’s embedden, audiobestanden toevoegen en interactieve oefeningen maken. Je kunt binnen je vak, opleiding of instelling samenwerken maar ook met collega’s vanuit andere instellingen. Op die manier kun je samen lessen maken, leerlijnen opzetten of bijvoorbeeld werken aan een open tekstboek, zoals in dit voorbeeld uit het wo.

Enkele voordelen van Wikiwijs Maken zijn:

Een voorbeeld hiervan is een lessenserie van het ROC van Amsterdam over het gebruik van Sketchup. In deze les wordt een vo-les over hetzelfde onderwerp hergebruikt, maar is veel verder uitgebouwd.

Binnen Wikiwijs is ook een specifieke pagina voor open leermaterialen voor de mbo-sector, ingedeeld naar domeinen. Dat geeft heel veel mogelijkheden, inspiratie en vooral content om mee aan de slag te gaan. Meer weten? Kijk op www.openleermiddelen-mbo.nl

Elektronische leeromgevingen

Binnen het onderwijs zijn diverse elektronische leeromgevingen (ELO’s ) ingezet om het onderwijs vorm te geven, de communicatie met de studenten te faciliteren en de onderwijskundige processen te ondersteunen. Samenwerking tussen studenten kan binnen deze ELO’s worden gefaciliteerd en leermaterialen kunnen worden gedeeld. Binnen het MBO zijn enkele van deze ELO’s in gebruik bij verschillende instellingen zoals CumLaude, It’s Learning, Onderwijs Online en Eduarte. Ook zijn er nog diverse andere ELO pakketten die bij een enkele instelling gebruikt worden. 

Terug