Van les op afstand naar blendend onderwijs

Nieuw

bijgewerkt op 30 juli 2021

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op mbo.lesopafstand.nl en van actualiteiten, nieuwe publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Kijk voor aankomende bijeenkomsten rond blended- en afstandsonderwijs in het mbo op de pagina Bijeenkomsten.

Tweede Kamer ontraadt online onderwijs

Vlak voor de zomervakantie heeft de Tweede Kamer een debat gevoerd over online onderwijs. De Kamer is zeer kritisch op de plannen van mbo-scholen om online onderwijs structureel in het curriculum op te nemen. Na de enorme omschakeling op online onderwijs in het kader van de corona crisis, zijn veel instellingen juist van plan om de goede erfenis daarvan te borgen in nieuwe vormen van blended onderwijs. De Kamer vindt dat echter geen goed idee en vindt dat online onderwijs alleen bij hoge uitzondering ingezet mag worden, zoals tijdens een pandemie. Zij heeft op 8 juli hierover een motie aangenomen.

De MBO-Raad heeft voorafgaand aan het debat in de Kamer in een oproep aan de Kamer een aantal verzoeken neergelegd bij de politiek. Het eerste verzoek betrof het geven van ruimte en vertrouwen aan het mbo na de coronacrisis. Daarbij wordt ook aangegeven dat scholen ook na de crisis gebruik willen blijven maken van digitale middelen, daar waar dat nuttig en effectief is. De MBO-Raad stelt in de brief dat:

“De mbo-scholen tijdens de lockdowns hebben laten zien dat zij kunnen differentiëren en recht kunnen doen aan het niveau van de studenten door middel van hybride onderwijs. We vragen dan ook aan de overheid om scholen de ruimte te geven om de innovaties die corona heeft gebracht te kunnen blijven handhaven.”

Voor mbo-scholen is het van belang om bij de inrichting van het onderwijs vooral bij de feiten en regels te blijven zoals die zijn. De scholen gaan over de inrichting van het onderwijs en moeten zich voor de kwaliteit verantwoorden. Als zodanig leidt deze motie niet tot een verandering van de spelregels. En natuurlijk zal het onderwijs de motie van de Kamer zien en lezen als een oproep en dat in hun afwegingen meenemen.

Na de zomervakantie zal hier zeker verdere discussie over gevoerd worden. Ook zal het onderwijs samen met de MBO-Raad en saMBO-ICT, in overleg met OCW, bekijken welke stappen verder gezet kunnen en moeten worden.

Meer weten? Lees de brief van de MBO Raad hier of lees meer informatie op MBO Today

Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt

Het onderwijs werd door de coronacrisis overvallen door een verplichte overstap naar afstandsonderwijs. Omdat de omschakeling zo plotseling kwam, wordt er ook wel gesproken van emergency remote teaching. Desondanks hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Op basis van 9 onderwerpen heeft Kennisnet deze geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs op een rij gezet. Bekijk de geleerde lessen op Kennisnet.nl

Het practoraat Onderwijs Online

Het Practoraat Onderwijs Online, verbonden aan het Hoornbeeck College, richt zich op de goede didactische inzet van digitale middelen in de les, houdt de ontwikkelingen binnen het thema ‘Onderwijs en ICT’ bij en experimenteert met de nieuwste technieken. In het kader van mbo.lesopafstand.nl deelt het practoraat een aantal relevante publicaties, bekijk ze bij Practoraten!

Samenwerken in Wikiwijs

In Wikiwijs Maken kun je samenwerken. Dat betekent dat je als groep toegang hebt tot een ontwikkelomgeving waarin je gemakkelijk samen lesmateriaal maakt. Naast teksten, afbeeldingen en links kun je ook video’s embedden, audiobestanden toevoegen en interactieve oefeningen maken. Je kunt binnen je vak, opleiding of instelling samenwerken maar ook met collega’s vanuit andere instellingen. Meer weten? Lees verder bij Samenwerken en communiceren.

Vernieuwde website mbo.lesopafstand.nl

De ontwikkelingen rond blended- en afstandsonderwijs staan al lang niet meer in de kinderschoenen in het mbo. De coronacrisis heeft hierbij vooral voor een stroomversnelling gezorgd. Om hierop in te springen werd al snel na het begin van de pandemie de website mbo.lestopafstand.nl gelanceerd. De website was vooral bedoeld om het mbo te ondersteunen bij de plotse overschakeling naar volledig lesgeven op afstand.

Inmiddels volgen studenten onderwijs vanuit huis gecombineerd met les op locatie en heeft de sector veel kennis opgedaan over zowel blended- als afstandsonderwijs. Om deze nieuwe situatie optimaal en toekomstbestendig te ondersteunen is de website mbo.lestopafstand.nl grondige geupdate. Door de vernieuwing vinden zowel docenten als ondersteuners er niet alleen alles over lesgeven op afstand, maar ook over blended onderwijs. 

Wat vind je op de nieuwe website?

De nieuwe website vormt zo het startpunt voor alles vragen rond blended- en afstandsonderwijs in het mbo!

Terug