Van les op afstand naar blendend onderwijs

Nieuw

bijgewerkt op 20 december 2022

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op mbo.lesopafstand.nl en van actualiteiten, nieuwe publicaties of hulpmiddelen rond blended onderwijs die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Kijk voor aankomende bijeenkomsten rond blended- en afstandsonderwijs in het mbo op de pagina Bijeenkomsten.

De Handreiking Leermiddelenbeleid

Hoe kies je als mbo-school bewust voor leermiddelen die jouw onderwijsvisie ondersteunen om zo de basis te leggen voor leermiddelenbeleid? Dat was de insteek van het themateam Leermiddelen bij het ontwikkelen van de Handreiking Leermiddelen. De handreiking helpt je stapsgewijs te komen tot een ijzersterk en effectief leermiddelenbeleid. Aan de slag met leermiddelenbeleid op jouw school? Lees de Handreiking Leermiddelenbeleid

Eerste hulp bij kiezen van nieuwe technologieën met de Hype Cycle

De ene innovatie is nog maar net gepresenteerd of de volgende staat voor de deur. Maar welke technologie is de juiste om in te zetten? Samen met Kennisnet ontwikkelde Doorpakken op Digitalisering drie tools met de Hype Cycle als basis. Meer informatie over de Hype Cycle lees je in het artikel hierover op Kennisnet.nl

Hoe vier mbo’s ict-bekwaamheid verankeren in hun professionaliseringsbeleid

Bij het zetten van concrete stappen met ict-bekwaamheid kwam de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ van Kennisnet goed van pas, zegt Marit Montsanto, programmamanager van het practoraat Mediawijsheid. Vier mbo’s die in dit practoraat zijn verenigd, gingen aan de slag met de vragen uit die handreiking. Montsanto vertelt hoe ze door het aanstellen van onderwijskundigen tot een integrale aanpak wist te komen. Ook geeft ze tips om ict-bekwaamheid beter te verankeren. “Neem als bestuur het voortouw.” lees het artikel op Kennisnet.nl

Handreiking onderwijslogistiek: ‘Een eerste stap op weg naar flexibel onderwijs’

Studenten verwachten steeds meer keuzevrijheid. Mbo-scholen spelen hierop in door te flexibiliseren. Deze verandering heef impact op de onderwijslogistiek van scholen. De Reisgids Onderwijslogistiek beschrijft de reis die je als school aflegt naar flexibel en modulair onderwijs en helpt je bij de keuzes die nodig zijn om je serviceconcept vorm te geven. Nieuwsgierig? Bekijk de handreiking bij MBO Digitaal!

Toolkit ‘Blend je onderwijs’ met concrete handvatten voor het ontwerpen en implementeren van blended onderwijs

Ben je binnen je instelling bezig met blended leren? Dan weet je als geen ander dat het een omvangrijke en complexe taak is, die op verschillende niveaus om actie vraagt. Een taak voor docenten, maar ook voor
ondersteuners en managers. Een echte team effort, dus. Om hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten de toolkit ‘Blend je onderwijs’, met daarin concrete handvatten en hulpmiddelen voor de praktijk – voor het ontwerpen en implementeren van blended leren.
Van werkvormen voor het ontwikkelen van een visie op blended leren tot geprekskaarten voor de activerende blend.

Nieuwe versie Quickscan Studiedata en handreiking

De Quickscan Studiedata is verbeterd en uitgebreid met een handige handreiking die scholen helpt bij het creëren van bewustwording over studiedata. De Quickscan Studiedata is een online vragenlijst die jou helpt om inzicht te krijgen in waar je instelling staat als het gaat om het benutten van studiedata. Ook geeft de scan aan waar er ruimte is om te groeien. Om binnen scholen bewustwording te creëren over studiedata is er meer nodig dan simpelweg het invullen van een vragenlijst. Om dat proces beter in kaart te brengen is de Handreiking Quickscan Studiedata ontwikkeld door de Open Universiteit en gedeeld via Versnellignsplan.nl.

Meer dan 16.000 open digitale leermaterialen voor het mbo op nieuwe Wikiwijspagina

Op de nieuwe Wikiwijs-website openleermateriaal-mbo.nl vind je en deel je open digitaal lesmateriaal voor het mbo. Je vindt er open digitaal leermateriaal per vakgebied, kunt er zelf leermateriaal maken of uploaden.

Artikel: Deltion zet VR en AR in voor digitaal burgerschap en onderwijsvernieuwing

In virtual en augmented reality (VR en AR) kan de werkelijkheid zo goed worden nagebootst dat studenten er praktijksituaties in kunnen ervaren. Daarmee zijn ze beter voorbereid op stages en werk. Ook kan VR thema’s als leven met een handicap, oorlog en racisme levensecht laten aanvoelen. Daardoor is VR een verrijking voor bijvoorbeeld het vak burgerschap, waarbij beleving goed werkt. Bij het Deltion College nemen ze studenten mee naar de virtuele Tweede Kamer, maar leren ze ook de juiste lades in een VR-apotheek vinden. Meer weten? Lees het artikel op Kennisnet.nl

Interview: GoPro-camera’s geven een extra dimensie aan leren in de praktijk

Hoe krijg je als docent op afstand meer zicht op de praktijkstages van je studenten? Laat ze naast verslagen schrijven, ook video’s maken, stelt Bas Kollöffel van de Universiteit Twente. Zijn team onderzoekt de mogelijkheden van GoPro-camera’s bij stages in het mbo: “Video’s verrijken het leerproces en de uitwisselingen met docenten, werkbegeleiders en mede-studenten.” In deel vier van onze interviewserie over blended onderwijs legt hij uit hoe dit werkt! Lees het interview hier.

Kookboek docentenondersteuning bij professionalisering

In de sector bestaan tal van voorbeelden waarbij succesvol wordt gewerkt aan professionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid. Het themateam Docentondersteuning (van Doorpakken op Digitalisering) heeft waardevolle voorbeelden onderzocht en verwerkt tot ‘recepten’. Met dit kookboek in handen kunnen collega’s leren van verschillende succesvolle voorbeelden van digitalisering in het mbo. Daarnaast is elk recept culinair verrijkt met achterliggende informatie. Nieuwsgierig? Bekijk het kookboek

Interview – ROC Midden Nederland: ‘Maak blended leren een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijsconcept’

Blended onderwijs als duurzaam onderdeel van een opleiding? Bij het ROC Midden Nederland doen ze dit vanuit de basis: bij het onderwijsontwerp en met een nieuwe digitale leeromgeving. In deel drie van onze interviewserie vertellen Kim Geurtjens programmamanager flexibel onderwijs, en Merel Nelemans projectleider flexibilisering bij het Welzijn college, hoe ze dit aanpakken. Lees het interview hier.

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Wat werkt wel en wat werkt niet bij de professionalisering van ict-bekwaamheid van leraren? En waar begint je? Hierover leven veel vragen binnen scholen en schoolbesturen. Kennisnet bundelde de kennis over professionalisering van ict-bekwaamheid in een praktisch in te zetten handreiking. Bekijk de Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid op Kennisnet.nl

Nieuwe leermiddelen en tools op de website

De vernieuwingen in het onderwijs volgen elkaar snel op, daarom worden de leermiddelen en tools op deze website periodiek aangevuld en vernieuwd. De informatie over de tools is weer helemaal upto date en je vind er nu ook meer over bijvoorbeeld Exam.net en Testfox.nl als formatieve toets tools. Als optie bij screencast zijn nu ook de opname mogelijkheden van je eigen device toegevoegd. Meer weten? Kijk bij leermiddelen en tools

Interview – ROC Friese Poort: ‘Laat het goede van blended onderwijs zichzelf bewijzen’

Bij Friese Poort ondersteunt FP-Design de onderwijsteams bij blended onderwijs. Dat doen ze niet door vernieuwingen op te leggen, maar juist door in te springen op wensen en ontwikkelingen die ontstaan vanuit de lockdowns. In deel twee van onze interviewserie over blended onderwijs legt projectleider Daphne Kronemeijer uit hoe ze dit aanpakken. Lees het interview hier.

Terug