Van les op afstand naar blendend onderwijs

Nieuw

bijgewerkt op 6 december 2021

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op mbo.lesopafstand.nl en van actualiteiten, nieuwe publicaties of hulpmiddelen rond blended onderwijs die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Kijk voor aankomende bijeenkomsten rond blended- en afstandsonderwijs in het mbo op de pagina Bijeenkomsten.

Onderzoek Inspectie over de gevolgen van corona voor socialisatie van mbo-studenten

De inspectie heeft in het mbo verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de coronacrisis voor de socialisatie van de studenten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder studenten en onderwijsteams (docenten en teamleiders) van 28 opleidingen in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) in de periode april tot juni 2021. Meer weten? Bekijk de resultaten op de website van de inspectie.

Interview – Albeda: ‘We zijn telkens op zoek naar de optimale blend van online en offline onderwijs’

Hoe gaan scholen om met blended onderwijs? Welke geleerde lessen nemen ze mee uit de pandemie? Welke technologie zetten docenten in? Om het antwoord op deze en nog veel meer vragen te vinden, interviewen wij docenten en medewerkers van verschillende instellingen. In deze serie interviews doe je relevante inspiratie op uit de praktijk en kijk je mee over de schouder van een collega. In deel één spraken we met Adviseur Veerle Visch en docent Nissrine Haddouch van Albeda over hoe zij doorpakken op blended onderwijs vanuit de pandemie. Lees het interview hier.

Enquête AOb: gedeeltelijk online lesgeven blijft, maar docenten willen zelf beslissen

Meer dan de helft van de docenten in mbo, hbo en wo verwacht de komende tijd nog gedeeltelijk online les te geven. Dit om besmettingsgevaar te voorkomen, of omdat tijdens corona is gebleken dat online les ook voordelen biedt. Maar de keuze tussen online of fysiek onderwijs moet aan de docenten zijn, en niet aan de directie. Dat zijn twee belangrijke lessen uit een enquête van de AOb onder onderwijspersoneel in het mbo, hbo en wo. De enquete is door 2500 personen ingevuld.

Tweede Kamer ontraadt online onderwijs

Vlak voor de zomervakantie heeft de Tweede Kamer een debat gevoerd over online onderwijs. De Kamer is zeer kritisch op de plannen van mbo-scholen om online onderwijs structureel in het curriculum op te nemen. Na de enorme omschakeling op online onderwijs in het kader van de corona crisis, zijn veel instellingen juist van plan om de goede erfenis daarvan te borgen in nieuwe vormen van blended onderwijs. De Kamer vindt dat echter geen goed idee en vindt dat online onderwijs alleen bij hoge uitzondering ingezet mag worden, zoals tijdens een pandemie. Zij heeft op 8 juli hierover een motie aangenomen.

De MBO-Raad heeft voorafgaand aan het debat in de Kamer in een oproep aan de Kamer een aantal verzoeken neergelegd bij de politiek. Het eerste verzoek betrof het geven van ruimte en vertrouwen aan het mbo na de coronacrisis. Daarbij wordt ook aangegeven dat scholen ook na de crisis gebruik willen blijven maken van digitale middelen, daar waar dat nuttig en effectief is. De MBO-Raad stelt in de brief dat:

“De mbo-scholen tijdens de lockdowns hebben laten zien dat zij kunnen differentiëren en recht kunnen doen aan het niveau van de studenten door middel van hybride onderwijs. We vragen dan ook aan de overheid om scholen de ruimte te geven om de innovaties die corona heeft gebracht te kunnen blijven handhaven.”

Voor mbo-scholen is het van belang om bij de inrichting van het onderwijs vooral bij de feiten en regels te blijven zoals die zijn. De scholen gaan over de inrichting van het onderwijs en moeten zich voor de kwaliteit verantwoorden. Als zodanig leidt deze motie niet tot een verandering van de spelregels. En natuurlijk zal het onderwijs de motie van de Kamer zien en lezen als een oproep en dat in hun afwegingen meenemen.

Na de zomervakantie zal hier zeker verdere discussie over gevoerd worden. Ook zal het onderwijs samen met de MBO-Raad en saMBO-ICT, in overleg met OCW, bekijken welke stappen verder gezet kunnen en moeten worden.

Meer weten? Lees de brief van de MBO Raad hier of lees meer informatie op MBO Today

Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt

Het onderwijs werd door de coronacrisis overvallen door een verplichte overstap naar afstandsonderwijs. Omdat de omschakeling zo plotseling kwam, wordt er ook wel gesproken van emergency remote teaching. Desondanks hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Op basis van 9 onderwerpen heeft Kennisnet deze geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs op een rij gezet. Bekijk de geleerde lessen op Kennisnet.nl

Terug