Van les op afstand naar blendend onderwijs

Wettelijke kaders

gepubliceerd op 4 juni 2021

Bij het vormgeven van de opleiding staat de vraag centraal: ‘wat is voor ons kwalitatief goed onderwijs?’ Daarna komen vragen als ‘vindt dit deels online plaats?’ En: ‘hoe geven we dit dan vorm en mag dit binnen de wet- en regelgeving?’ De landelijke wet- en regelgeving geeft zeker ruimte voor afstandsonderwijs of online toetsen. Maar dit roept tegelijk ook vragen op rondom wettelijke eisen voor bijvoorbeeld begeleide onderwijstijd of goede kwaliteitsborging van online examens. 

Algemene informatie over deze kaders vind je in de brochure ‘Ruimte in regels in het mbo‘. 

MBO Brigade

Heb je toch te maken met knellende wet- of regelgeving? Docenten of andere medewerkers van scholen die last hebben van knellende wet- en regelgeving kunnen bij de MBO Brigade een casus indienen. Ook cases die betrekking hebben op online onderwijsvernieuwingen kunnen worden ingediend. 

Terug