Leermiddelen

gepubliceerd op 21 april 2020

Goed onderwijs staat of valt bij goede leermiddelen. Dat geldt al helemaal voor online onderwijs. De beschikbaarheid van digitale leermiddelen is dan ook een van de pijlers van het Vier in balans-model.

Toen de onderwijsinstellingen medio maart snel moesten overschakelen naar online lesgeven, besloten de educatieve marktpartijen gezamenlijk om het digitaal lesmateriaal dat hoort bij hun lesmethoden kosteloos aan te bieden zolang dat nodig is. Naast deze partijen ondersteunen ook individuele educatieve leveranciers het mbo

Terug