Voorbereiden

bijgewerkt op 4 februari 2021

Als de grote lijn staat en je hebt nagedacht over de verschillende dimensies en opties voor online en blended teaching, kun je de les- en leeractiviteiten gaan voorbereiden. Dat begint met het formuleren van leerdoelen en succescriteria. Start met het einde voor ogen: wat wil je dat jouw studenten straks weten en kunnen en hoe ga je dat evalueren?

Het verdient aanbeveling om de leerdoelen te verdelen in grote blokken en die als basis te gebruiken om leeractiviteiten te ontwerpen. Je plant daarmee je les- en leeractiviteiten op grote lijnen. Bedenk per blok activiteiten hoe je betekenis geeft aan de leerstof, hoe je voorkennis activeert en zichtbaar maakt zodat je daarbij kunt aansluiten, hoe je welke uitleg geeft, hoe je nagaat of je studenten het hebben begrepen, welke aanvullende opdrachten je geeft om het geleerde zelfstandig of samen te oefenen en hoe je aan het einde van zo’n blok evalueert wat studenten hebben geleerd.

In dit onderdeel lees je meer over de voorbereiding van les- en leeractiviteiten voor onderwijs op afstand. Dat begint bij het formuleren van leerdoelen en succescriteria.

Terug