1. Oriënteren

gepubliceerd op 21 april 2020

Het is belangrijk studenten de kans te geven zich van tevoren te oriënteren op een les- of leeractiviteit. Dat doe je door hun belangstelling te wekken, hun aandacht te richten op de doelen van de les en aan te sluiten bij hun voorkennis.

Belangstelling wekken en aandacht richten

De leermiddelen die je inzet of de les- en leeractiviteiten die je verzorgt moeten de belangstelling van de student wekken, hun aandacht op de doelen van de les richten en de hersenen aan het werk zetten. Je wekt belangstelling voor een nieuw onderwerp door het bijvoorbeeld betekenisvol voor je studenten te maken. Dat is bij sommige onderwerpen makkelijker dan bij andere. Het helpt om de volgende vragen te beantwoorden (vrij naar Perkins)[1]:

Gebruik een aandachtrichter. Een goede aandachtrichter, die direct de kern van de les duidelijk maakt[2]:

Aansluiten bij voorkennis

Wat de student al weet, bepaalt wat en hoe snel hij leert. Daarom is het belangrijk de voorkennis te activeren. Zo bied je een kapstok om nieuwe leerstof te verbinden aan eerder geleerde stof en richting te geven aan het verdere verloop van je les. Nieuwe informatie wordt beter onthouden als ze kleeft aan voorkennis. En zo maak je voorkennis zichtbaar, zodat jij daarbij kunt aansluiten.

Gebruik toepassingen

Om de belangstelling te wekken van je studenten en de aandacht te richten, kun je een video gebruiken. Een online filmpje of een filmpje op Microsoft Stream. Ook kun je contact zoeken met iemand uit de praktijk. Met toepassingen voor videolessen haal je iedereen op afstand in de klas.

Een goede werkvorm om voorkennis te activeren is denken-delen-uitwisselen. Stel je studenten een vraag, bijvoorbeeld: welke manieren ken je om … Laat hen de antwoorden individueel opschrijven (denken). Daarna laat je ze in groepjes uitwisselen en stel je ze een nieuwe vraag, bijvoorbeeld: maak een top 3 van beste manieren (delen). De opbrengst van het groepswerk delen de studenten bijvoorbeeld op een interactief whiteboard of prikbord, zodat je het klassikaal kunt bespreken (uitwisselen).

Andere manieren om voorkennis te activeren en zichtbaar te maken:

Verdieping

Bronnen

[1] Perkins, D.N. (1992). Smart Schools, Better Thinking and Learning for Every Child. New York: The Free Press.
[2] Ast, M. van, Loor, O. de, Spijkerboer, L., Ebbens, S. en Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. De docent als regisseur. Groningen: Noordhoff

Terug