4. Instructie voor zelfwerkzaamheid

gepubliceerd op 21 april 2020

Zelfwerkzaamheid is belangrijk om de leerstof te verwerken en vraagt om een heldere instructie. “Maak nu de opdrachten van paragraaf 6.4 die je nog niet af hebt”, volstaat niet. Als je wilt dat je studenten echt aan het werk gaan, daar iets van leren en niet meteen met vragen zitten, verdient het aanbeveling om een volledige instructie te geven. Die bevat de volgende informatie[1]:

Een volledige instructie biedt helderheid en houvast aan studenten en helpt de docent bij het ontwerpen van onderwijs. Het dwingt over alle aspecten van opdracht(en) die studenten bij de verwerking van leerstof moeten maken na te denken. Maak daarom een dia die je kunt hergebruiken, bijvoorbeeld met een tabel die je steeds kunt kopiëren en opnieuw invullen. Als je een volledige instructie geeft, laat dan de stap ‘wat’ als laatste zien. Anders ben je je studenten meteen kwijt, want die beginnen zonder verder te luisteren.

Gebruik toepassingen

Je kunt je instructie voor zelfwerkzaamheid uitwerken op een dia in een (interactieve) presentatie of op een interactief whiteboard in een online lesruimte. Ook is het mogelijk er een screencast of interactieve video van te maken. Verstandig is om de volledige instructie op te nemen in een interactieve opdracht.

Verdieping

Bronnen

[1] Ast, M. van, Loor, O. de, Spijkerboer, L., Ebbens, S. en Ettekhoven, S. (2020). Effectief leren. De docent als regisseur. Groningen: Noordhoff

Terug