Toepassingen

gepubliceerd op 21 april 2020

We hebben in het onderwijs steeds meer technologie tot onze beschikking. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor leren en lesgeven met ict in het algemeen en les op afstand in het bijzonder. Dit onderdeel gaat over de tools die goed van pas komen bij online en blended learning.

Technologie gebruiken is nooit een doel op zich, maar een middel om je onderwijsdoelen te halen. Vandaar dat dit hoofdstuk en die over het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van (blended) onderwijs met elkaar in verband staan. Vanuit deze hoofdstukken zijn er links naar de toepassingen en vanuit de beschrijvingen van de toepassingen doen we suggesties voor de onderwijskundige doelen waarvoor je die zou kunnen inzetten.

Vele honderden ict-toepassingen zijn bruikbaar in de les. Om hier ordening in te brengen, maken we een onderverdeling in zeven categorieën. Daarbinnen vind je een selectie van tools, waarbij we als eerste altijd een oplossing schetsen die gebaseerd is op Microsoft Office 365. Dat doen we omdat 99 procent van de mbo-instellingen werkt met dit platform, zodat de informatiebeveiliging en privacy zijn gewaarborgd.

We bespreken in dit onderdeel de volgende categorieën van toepassingen:

Terug