Vier in balans

gepubliceerd op 21 april 2020

De invoering van ict in het onderwijs is al jaren aan de gang bij mbo-instellingen. Bij de ene is die ambitie sterk vanuit de technologie gedreven, bij de ander vanuit een onderwijsvisie. Hoewel dat laatste de voorkeur heeft, is het in beide gevallen van belang dat je precies weet wat er allemaal bij zo’n verandering komt kijken.

Het Vier in balans-model vat samen wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over een succesvolle invoering en gebruik van ict in het onderwijs. Zorg allereerst voor een evenwichtige samenhang tussen de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur.

Bron: Vier in balans-monitor 2011
  1. Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en hoe dat te realiseren.
  2. Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van docenten om onderwijsdoelstellingen met ict te bereiken. Uiteraard moet je overweg kunnen met de techniek, maar de kunst is ook die te verbinden met kennis van didactiek en vakinhoud.
  3. Digitaal leermateriaal: de beschikbaarheid van goede educatieve content en software.
  4. Ict-infrastructuur: de technische randvoorwaarden, zoals een robuuste netwerkomgeving, een digitale leer-werkomgeving, mobiele devices en goede wifi.

Als je echt werk wilt maken van les op afstand, is het in de eerste plaats belangrijk dat je dat onderbouwt vanuit een visie. Je wilt bijvoorbeeld beter, flexibeler, aantrekkelijker, effectiever onderwijs aanbieden. De docenten moeten daarin worden getraind en gecoacht en er moeten voldoende digitale leermiddelen en tools beschikbaar zijn. Bovendien moet de ict staan als een huis, zodat je erop kunt bouwen en vertrouwen.

Terug