Ondersteuning

gepubliceerd op 21 april 2020

Een belangrijke randvoorwaarde voor de effectieve inzet van ict in het onderwijs is goede ondersteuning op alle niveaus. Docenten krijgen steun van i-coaches, i-coaches van onderwijs- en informatiemanagers en de managers op hun beurt vanuit de mbo-sector.

Bij de aanleiding zijn we al ingegaan op de ondersteuning in tijden van crisis. Zo biedt de MBO Raad diverse servicedocumenten. Ook lees je in dat onderdeel meer over de bijdrage van diverse leveranciers, met name de educatieve uitgeverijen, die hun producten en materialen in deze noodsituatie vaak kosteloos ter beschikking stellen.

Daarnaast is er de reguliere ondersteuning vanuit saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. Voor les op afstand lichten we er twee uit:

Netwerken

Hoezeer we in deze tijd ook teruggeworpen zijn op onze eigen inzichten en aanpak, het is goed om te beseffen dat collega’s overal tegen hetzelfde aanlopen. Dezelfde uitdagingen, dezelfde vragen, dezelfde zoektocht naar oplossingen. Het helpt dan ook om met elkaar in contact te treden en kennis en ervaringen te delen.

Kennisnet en saMBO-ICT ondersteunen een aantal netwerken voor onderwijs en ict. Met name voor i-coaches, onderwijsmanagers, informatiemanagers, ict-managers en IBP-managers zijn er interessante netwerken om ook buiten de eigen instelling informatie te delen en ideeën en inspiratie op te doen. Dit zijn ze:

Voor meer informatie over de netwerken of als je wilt weten wie er binnen jouw instelling bij welk netwerk is aangesloten, kun je contact opnemen met l.bakker@kennisnet.nl of martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

Programma Bruggen Bouwen

Kennisnet en saMBO-ICT hebben samen het programma Bruggen Bouwen ontwikkeld, gericht op de inzet van i-coaches die docenten ondersteunen bij ict in het onderwijs. Onderzoek bij mbo-instellingen wijst uit dat de i-coach een zeer effectief instrument kan zijn als die rol op een goede manier georganiseerd is binnen de instelling. Belangrijke aspecten van het programma Bruggen Bouwen:

Zie deze publicatie over de i-coach als schakel tussen onderwijs en ict-professionalisering. Ook op de site van het programma Bruggen Bouwen vind je meer info en kun je je interesse kenbaar maken voor de masterclass en/of de peergang.

Terug