Ict-aspecten

gepubliceerd op 21 april 2020

Bij ict in het onderwijs spelen de ict-aspecten een belangrijke rol. De ict-voorzieningen zijn doorgaans instellingsbreed georganiseerd en er moet dus afstemming plaatsvinden tussen het onderwijs (jouw onderwijsteam) en de ict-afdeling.

De ict-infrastructuur berust op een set afspraken, randvoorwaarden en standaarden waar goed over nagedacht is. Ze maken vaak deel uit van de complete ict-architectuur waar de ict-afdeling regie op voert. Hoewel het voor docenten en onderwijsteams niet nodig is om de hele architectuur te doorgronden, is het wel belangrijk om bij de inzet van ict in het onderwijs rekening te houden met een aantal principes en uitgangspunten.

Het is de rol van de informatiemanager om met het onderwijs te overleggen, zodat de ict-voorzieningen goed aansluiten op de behoeften. Als jouw onderwijsteam iets gedaan wil krijgen, zorg dan dat je weet wie de informatiemanager van je instelling is en neem contact op. Mocht die er niet zijn, wat in een kleine organisatie nog weleens voorkomt, dan ligt die rol meestal bij de ict-manager. Een groeiend aantal mbo-instellingen maakt gebruik van i-coaches als schakel tussen de onderwijsteams en de afdeling ict. Essentieel is dat onderwijs en ict goed communiceren om van elkaar te begrijpen wat de doelen, wensen en randvoorwaarden zijn.

Het is niet nodig over alle ict-zaken afspraken te maken. De tijd dat de school bepaalde welke webbrowser je moest gebruiken ligt ver achter ons en er zijn online veel interessante ict-toepassingen te vinden waar geen ict-er aan te pas hoeft te komen. Denk aan tools om online een quiz te maken.

Het Citadel-model geeft goed weer in hoeverre je met regulering rond ict te maken hebt. Met de burcht, de stad en het buitengebied kun je ict-toepassingen indelen naar de mate waarin ze centraal beheerd worden.

Als een toepassing in de burcht staat, dus in het goed beveiligde en gereguleerde gebied van de ict-infrastructuur, moet je voldoen aan alle principes, afspraken en regels die daar gelden. Dit op aanwijzing van de ict-afdeling of de informatiemanager. Een voorbeeld van een ict-systeem in de burcht is de studentenadministratie.

Zit je in de stad, dan heb je te maken met centrale randvoorwaarden, maar is er ook vrijheid om decentraal dingen te regelen. Daar zullen veel teams zich thuis bij voelen. Denk aan de ELO, die vaak centraal wordt aangeboden, maar de inrichting en gebruikte onderdelen kunnen per onderwijsteam variëren.

In het buitengebied heerst volledige vrijheid, maar geniet je niet de bescherming en ondersteuning van de ict-afdeling. Dit is het geval bij gratis online tools, zoals quizzen. Bepaal dus eerst waar de toepassing die je wilt gebruiken zich bevindt.

Citadel-model
Het Citadel-model

Binnen de burcht is alles goed geregeld: de software is getest en wordt onderhouden, de toegang tot de gegevens is beveiligd en er vinden backups plaats om te voorkomen dat er door fouten gegevens verloren gaan.

Als jouw software buiten de burcht draait, moet je een aantal aspecten goed regelen.

Bij je keuze voor een ict-toepassing en de plek die deze moet krijgen in de citadel is het raadzaam contact op te nemen met je informatiemanager. Hij of zij kan de gevolgen van jouw keuzes het best inschatten en samen met jou een weloverwogen besluit nemen.

Bronnen

Bron afbeelding: SURF – Een flexibele en persoonlijke leeromgeving

Terug