Informatiebeveiliging en privacy

gepubliceerd op 21 april 2020

Tijdens de coronacrisis hebben onderwijsteams snel geschakeld om les op afstand mogelijk te maken. Ze maken nu volop gebruik van gratis online tools, soms via een tijdelijk aanbod in het kader van de coronacrisis. Dit helpt om het onderwijs online door te laten gaan, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Je wilt geen producten inzetten die problemen kunnen opleveren bij de informatiebeveiliging en/of privacyaspecten. 

Een paar vuistregels:

Terug