Randvoorwaarden

gepubliceerd op 21 april 2020

De rol van ict in het onderwijs is door de coronacrisis explosief gegroeid. Met alle mogelijke middelen geven docenten les op afstand vorm, soms met bestaande toepassingen vanuit de instellingen, vaak ook met nieuwe toepassingen die op het internet circuleren. De eerste zorg was om snel te starten en de studenten thuis te bedienen.

Nu de grootste hectiek achter de rug is en de rust wat weerkeert, kunnen we meer aandacht besteden aan de kwaliteit en effectiviteit van het leerproces. En aan de vraag of leren op afstand organiseerbaar is en structureel te borgen binnen de ict-infrastructuur van de instelling. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten:

Kortom: er is een scala aan randvoorwaarden om de inzet van ict in het onderwijs robuust en toekomstbestendig te maken. Gelukkig sta je er als mbo-instelling niet alleen voor; er zijn diverse organisaties en kennisnetwerken waar je voor ondersteuning terecht kunt. Onder het kopje Ondersteuning hebben we die bronnen bij elkaar gezet.

Terug