Scenario’s voor blended teaching

gepubliceerd op 4 mei 2020

Het Clayton Christensen Institute, een Amerikaanse denktank, ontwikkelde een zevental modellen voor blended learning. Wilfred Rubens gebruikte ze als basis voor elf modellen die beter passen bij de Nederlandse onderwijspraktijk. Wij lichten er drie uit[1].

  1. Flipped classroom
  2. Flexibel
  3. Verrijkt virtueel

Flipped classroom

Dit model draait de uitleg in de klas om met de verwerking tijdens het huiswerk. In de kern is huiswerk (met de verwerking) dan niet de verwerking van de afgelopen les (met de uitleg), maar is huiswerk (met de uitleg) de voorbereiding op de volgende les (met de verwerking). Het contactmoment met de docent is veel meer gericht op oefening en zelfstandige verwerking onder toezicht en begeleiding van de docent. 

Flipped classroom

Flexibel

De basis voor dit scenario is een online omgeving die de ruggengraat van het onderwijs vormt. Daar staat een grote diversiteit aan leeractiviteiten klaar voor studenten, die zij in hun eigen tijd en tempo en eventueel ook op hun eigen plaats afwerken. Docenten bieden begeleiding, uitleg en instructie, passend bij de behoeftes van de verschillende studenten. Het zorgt voor veel flexibiliteit en geeft studenten in hoge mate eigenaarschap over hun eigen leren. Dit scenario past uitstekend bij les- en leeractiviteiten die ook in het mbo meer en meer worden vormgegeven volgens het Hele-taak-eerst-principe.

Flexibel

Verrijkt virtueel

Een groot deel van de les- en leeractiviteiten vindt in dit scenario online en op afstand plaats, bijvoorbeeld thuis of op de werkplek. Studenten bestuderen instructies, maken online verwerkingsopdrachten, werken op afstand samen en krijgen online ondersteuning. Dat wordt aangevuld met face-to-face contactmomenten met de docent en medestudenten op school. Het aantal tijd- en plaatsgebonden contactmomenten is echter beperkt.

Verrijkt virtueel

Dit zijn slechts drie scenario’s, er zijn vele variaties denkbaar. Kijk in alle gevallen goed naar de toegevoegde waarde van ict voor het leren van je studenten.

Meer tips

Bronnen

[1] Bron afbeeldingen: blendedlearning.org

Terug