Verdieping

gepubliceerd op 21 april 2020

We hebben in het onderwijs steeds meer  technologie tot onze beschikking. Dat maakt het interessant om te kijken welke les- en leeractiviteiten tijd- en plaatsgebonden zijn en welke online of voor een deel online kunnen. Dan hebben we het over blended onderwijs.

Blended onderwijs is een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruikmaakt van ict om effectief, efficiënt en flexibel leren voor studenten mogelijk te maken. Met een stijging van het leerrendement en de student- en docenttevredenheid tot gevolg[1].

Dit betekent dat studenten leren:

Je kunt dat op veel verschillende manieren en in meer of mindere mate online organiseren.

Online en blended teaching ontwerpen

Effectieve online en blended teaching vraagt om een gedegen onderwijsontwerp en een zorgvuldige planning. Het leerresultaat van studenten hangt daar in hoge mate van af. Er zijn verschillende dimensies die een rol spelen en keuzes die je per dimensie kunt maken. Alleen al daaruit blijkt dat het niet eenvoudig is online en blended teaching te ontwerpen, verzorgen en evalueren. De dimensies en opties waaruit je kunt kiezen, zie je in onderstaande tabel[2].

Modaliteit
volledig online
gemengd (meer dan 50% online)
gemengd (25-50% online)
face-to-face met internettoegang
Online rol van de docent
actief voor uitleg, instructie en begeleiding
minimaal aanwezig
geen
 
Tempo
eigen tempo
klassikaal
klassikaal met enige keuze in tijd en tempo
 
Online rol van de student
luisteren en/of lezen
problemen oplossen en/of vragen beantwoorden
ontdekken met behulp van bronnen en simulaties
samenwerken met andere studenten
Verhouding student-docent
< 35 tot 1
36-99 tot 1
100-999 tot 1
> 1.000 tot 1
Online communicatie
alleen asynchroon (niet gebonden aan tijd)
alleen synchroon (tijdgebonden)
een mix van beide
 
Didactiek
uitleg en instructiepraktijk en oefening
zelf ontdekkend
samenwerkend leren
Bron voor de feedback
geautomatiseerd
docent
medestudenten
Rol van de online beoordelingen
bepalen of de student klaar is voor nieuwe inhoud
nagaan hoe de student het beste kan worden ondersteund
student of docent informatie geven over de leervoortgang
cijfers geven
vaststellen of studenten het risico lopen om te falen

Door aan de ‘knoppen’ te draaien, dus verschillende keuzes te maken, ontstaan er diverse scenario’s voor blended teaching.

Bronnen

[1] Peet, A. Blended onderwijs organiseren. Utrecht: Surf. Verkregen op 29 april 2020 via SURF.
[2] Means, B, Bakia, M en Murphy, R. (2014). Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How. New York: Routledge.

Terug