Ontwerpen

bijgewerkt op 4 februari 2021

De principes van leren en didactiek zijn voor een les op afstand niet anders dan voor een gewone les. Toch zul je voor onderwijs op afstand weer naar de tekentafel moeten, omdat een online les anders in z’n werk gaat. Probeer niet in lessen te denken, maar in leeractiviteiten. Voor een groot deel ontwerp je jouw onderwijs opnieuw.

Daar komt nog bij dat afstandsonderwijs onlosmakelijk verbonden is met technologie. De kunst is om die niet te gebruiken als vervanging, maar op een zodanige manier dat het iets toevoegt aan het leerproces. Dat geldt niet alleen voor de apparatuur en de software, maar ook voor het digitale leermateriaal.

Je kunt je onderwijs op veel verschillende manieren en in meer of mindere mate online organiseren. Dat leidt tot een flink aantal keuzes die je bij het ontwerp ervan moet maken. We bespreken de keuzes, werken een drietal scenario’s uit en behandelen TPACK, een model om onderwijs met ICT te ontwerpen en te evalueren.

Terug