Tijdelijk aanbod educatieve marktpartijen

gepubliceerd op 21 april 2020

Een groot aantal educatieve marktpartijen heeft het initiatief genomen om de digitale leermaterialen die horen bij lesmethoden beschikbaar te stellen voor alle studenten. Deze partijen, te weten distributeurs, portaalleveranciers en uitgevers, dragen er gezamenlijk aan bij dat het onderwijs kan doorgaan nu de scholen grotendeels gesloten zijn. Uitgevers van leermiddelen verlenen tijdens de crisis kosteloos licenties, zodat scholen onderwijs op afstand aan kunnen bieden.

Zie het overzicht van educatieve marktpartijen die hieraan deelnemen.

Meer informatie vind je bij de FAQ over dit aanvullend materiaal.

Overzicht educatieve marktpartijen

Hieronder vind je alle educatieve marktpartijen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die digitale leermaterialen beschikbaar stellen voor studenten.

Distributeurs

Portaalleveranciers

Uitgeverijen

Overig

FAQ aanvullend materiaal

Educatieve marktpartijen als distributeurs, portaalleveranciers en uitgevers dragen er gezamenlijk aan bij dat het onderwijs kan doorgaan nu de scholen grotendeels gesloten zijn.

Terug