Ondersteuning vanuit de sector

gepubliceerd op 4 mei 2020

De mbo-sector staat erom bekend dat samenwerking, met name op het terrein van onderwijs en ict, uitstekend geregeld is. De mbo-instellingen onderkennen het belang om samen op te trekken en kennis te delen en er zijn allerlei samenwerkingsverbanden waarin dit vorm krijgt.

Toen het onderwijs halverwege maart te maken kreeg met de coronacrisis, werd de grote verbondenheid binnen de mbo-sector opnieuw zichtbaar. Via de netwerken van saMBO-ICT zochten scholen contact met elkaar. Samen met Kennisnet werd een start gemaakt met mbo.lesopafstand.nl en kwam Peersessie Les op afstand tot stand.

Ook vanuit de MBO Raad is er veel steun. Die riep een coronameldpunt in het leven (corona@mboraad.nl), waar nog steeds veel vragen binnenkomen. Ook bood de MBO Raad al snel een Servicedocument met handreikingen voor instellingen om hun onderwijs en examinering anders te organiseren, waarbij leren op afstand de kern vormt. Intussen is versie 2.0 van het servicedocument verschenen met diverse aanvullingen, zoals een FAQ. Heel belangrijk voor het mbo is de Handreiking verantwoord diplomabesluit, waarin alle afspraken rond toetsing en examinering zijn opgenomen.

Steunpakket onderwijs

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

Terug