Leren en lesgeven met ict

gepubliceerd op 4 mei 2020

De coronacrisis heeft online leren in één keer op de kaart gezet. Nu iedereen zover is rijzen er inhoudelijke vragen: hoe hou je studenten betrokken bij de les, welke werkvormen werken wel en welke niet? Enthousiaste voorlopers, i-coaches en onderwijsinnovators willen de aandacht voor online leren vasthouden in hun streven naar een structurele verandering, zodat het na de crisis, als de scholen weer open zijn, een vaste plek krijgt in het onderwijs. Vanuit die gedachte hebben we deze site een flinke update gegeven, waarbij we de technologie verbinden aan de didactiek en vice versa. De stappen in het leerproces van de student staan nu centraal. We schuiven dus een stukje op: van les op afstand naar leren en lesgeven met ict.

Terug