Theorie-examens

gepubliceerd op 6 mei 2020

Als een essentieel theorie-examen niet op school kan plaatsvinden, onderzoek dan of de examenleverancier een veilige omgeving online kan aanbieden. Lukt ook dat niet, dan geeft de Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo de volgende mogelijkheden:

Veel onderwijsinstellingen overwegen om theorie-examens in de thuissituatie af te nemen met proctoringsoftware tegen het spieken. Dat is echter een zwaar middel, omdat het de privacy van de studenten aantast. Diverse media besteden er aandacht aan, bijvoorbeeld in dit artikel. Daar komt nog bij dat je niet alleen met technische aspecten en privacywetgeving te maken hebt. De school moet ook de examenreglementen aanpassen aan deze afnamevorm. Hoe stel je fraude vast en wat doe je bij een haperende netwerkverbinding of andere technische problemen? De reglementen zijn hier nauwelijks op toegerust.

Het advies is dus om het exameninstrument volgens de Handreiking aan te passen of om traditionele examens op school te organiseren, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Terug