Keuzedelen, rekenen, LOB en burgerschap

gepubliceerd op 21 april 2020

Keuzedelen

Voor het mbo-diploma bestaat een keuzedeelverplichting met een studielast die, afhankelijk van het niveau en type opleiding, kan variëren van 240 tot 960 klokuren. Scholen mogen in deze uitzonderlijke situatie besluiten om als uiterste redmiddel de examens voor de keuzedelen geen doorgang te laten vinden. Studenten hoeven dan geen resultaat te behalen als voorwaarde voor diplomering.

Rekenen

Ook rekenen is normaal gesproken een verplicht onderdeel van het mbo-examen. Hoewel het niet meetelt in de slaag-zakbeslissing, wordt het resultaat wel opgenomen op het diploma. Ook voor het examen rekenen geldt dat het, als het niet anders kan, dit schooljaar niet hoeft te worden afgenomen. Studenten krijgen dan geen resultaat voor rekenen op hun diploma. Eventuele eerder afgesloten onderdelen worden wel op de resultatenlijst vermeld.

LOB en burgerschap

De inspanningsverplichting voor LOB en burgerschap mag zonodig worden aangepast, bijvoorbeeld met opdrachten die de studenten thuis doen. Let op: dit vereist een wijziging van de OER.

Terug