Generieke taaleisen

gepubliceerd op 21 april 2020

De centrale examens voor Nederlands, rekenen en Engels (mbo-4) gaan door. Het College voor Toetsen en Examens heeft het laatste tijdvak (P5) voor het studiejaar 2019-2020 en het eerste (P1) van het studiejaar 2020-2021 verruimd, zodat de instellingen in staat zijn de examens onder verantwoorde omstandigheden af te nemen en de studenten zich in deze bijzondere situatie goed kunnen voorbereiden. Zie hiervoor het Besluit tijdvakken

Bij de instellingsexamens voor de vaardigheden ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’ kan de school de wijze van afname aanpassen, bijvoorbeeld met een examen op afstand via Microsoft Teams. Als de afnamecondities veranderen, is het belangrijk dat de examencommissie die van tevoren vaststelt.

Terug