Examineren en diplomeren

gepubliceerd op 21 april 2020

Mbo-scholen verzorgen ten minste tot en met dinsdag 19 mei 2020 geen onderwijs op hun locaties. De examens gaan zo veel mogelijk door, mits dat op een veilige en verantwoorde wijze kan.

De MBO Raad heeft samen met het ministerie van OCW en enkele andere partijen een nieuwe versie van het Servicedocument opgesteld. Daarnaast hebben zij een Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo ontwikkeld. Deze documenten reiken handvatten aan om tijdens de coronacrisis verantwoord onderwijs te geven en te examineren.

De Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo geeft aan hoe onderwijsteams kunnen handelen als examens niet op de geplande manier kunnen doorgaan. In het algemeen gelden de volgende stappen:

In het document staan concrete handreikingen voor de volgende diploma-eisen:

Coronahelpdesk examinering

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over beroepsgerichte examinering die verband houden met de coronacrisis? Stel ze via corona@mboraad.nl.

Kennispunt MBO

Voor overige vragen over examinering kun je terecht bij de helpdesk van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering. Deze is bereikbaar via info@kennispuntmbo.nl en met het vragenformulier onder aan deze pagina. Het is ook mogelijk om een telefonische of online afspraak te maken om vragen te bespreken.

Sectorspecifieke vragen

Heb je vragen over een specifiek beroepsgericht examen? Neem dan contact op met de adviseur van de bedrijfstakgroep. De verschillende sectoren en bijbehorende adviseurs van de MBO Raad vind je hier. Vaak hebben zij ook direct contact met de examenleverancier.

Terug